1.KASUTUSLEPING
1.1.    Leping jõustub:
1.1.1. Veebilehel kasutajaks registreerumise hetkest;
1.1.2. Nakedfood.ee veebikeskkonnast tellimuse kinnitamisel ning kohesel tasumisel pangalingi kaudu.
1.2.    Leping kehtib kuni veebilehel kasutajakonto sulgemiseni, tingimusel, et poolte lepingulised kohustused on täidetud.
2. POOLTE KOHUSTUSED
2.1.    Teenusepakkuja kohustub;
2.1.1. Toimetama kolmapäevaks tehtud tellimused Tallinna kliendi valitud Collect.Net’i pakirobotisse esmaspäeva õhtuks. Tartu kliendi kolmapäevaks tehtud tellimused toimetama teisipäeva hommikuks soovitud Tartu Collect.Net’i pakirobotisse.
2.1.2. Tellimuse mittekohase täitmise korral asendama tellimuse samaväärse kliendi poolt aktsepteeritud tellimusega. Mittekohaseks täitmiseks loetakse mittevastavust kliendi tellimusele, tellimuse sisu või pakendi mittevastavust tingimustele või tellimuse mittetäitmist kasutajalepingus sätestatud aja jooksul. Kulud kannab teenusepakkuja;
2.1.4. Kontakteeruma telefoni teel kliendiga, kui tellimuses kinnitatud aadressile puudub ligipääs või kliendi asukoht ei ole tuvastatav.
2.2.    Klient kohustub;
2.2.1. Esitama tellimuses korrektsed andmed;
2.2.2. Tagab telefoninumbri õigsuse ning vastama teenusepakkuja esindaja kõnedele;
2.2.3. Arvestama toote eripärasusi ja minema saadetud pakendile järele 12 h tunni jooksul peale sõnumi teavituse saamist.
2.2.4. Kontrollima kauba vastavust tellimusele;
2.2.5. Arvestama tellimuse realiseerimisajaga. Realiseerimisaeg võib sõltuda tellimuse eripärasusi arvestades.
3. POOLTE ÕIGUSED
3.1.     Kliendil on õigus;
3.1.1.  Keelduda tellimuse vastuvõtmisest kui tellimuse pakend on kahjustatud või vaatlusel on tuvastatud ilmselge mittevastavus kasutajalepingus sätestatud tellimuse tingimuste korra kohta.
3.2.    Teenusepakkujal on õigus;
3.2.1. Keelduda tellimuse täitmisest, kui tekib õigustatud kahtlus kliendi tellimuse või kontaktandmete õigsuses, samuti kliendi poolt lepingu täitmise suutlikkuses;
3.2.2. Jätta tellimus täitmata ning kohale toimetamata, kui tellimuses esitatud andmete alusel ei ole võimalik klienti ning tema asukohta tuvastada.
3.2.3. Jätta raha tagastamata, kui klient keeldub mõjuva põhjuseta kauba vastuvõtmisest;
3.2.4. Muuta käesolevaid tingimusi, teavitades sellest Nakedfood.ee veebilehe kaudu ette. Tingimuste muutmine ei kehti kliendi poolt juba esitatud tellimus suhtes.

Teid Teenindab:
MealPrep OÜ
info@nakedfood.ee
(+372) 51 969 499